<address id="dxtp3"></address>
<cite id="dxtp3"></cite>
<progress id="dxtp3"></progress>
<var id="dxtp3"></var>
<var id="dxtp3"><del id="dxtp3"><noframes id="dxtp3">
<var id="dxtp3"></var>
<var id="dxtp3"></var>
<thead id="dxtp3"><i id="dxtp3"></i></thead>
<address id="dxtp3"><ins id="dxtp3"><span id="dxtp3"></span></ins></address>

目录

第一章定义第十六章行政?#20013;?/a>
第二章适用范围第十七章连续承运人
第三章客票第十八章损害责任
第四章中途分程第十九章异议和诉讼时限
第五章票价和费用第二十章修改和生效
第六章定座  
第七章乘机  
第八章拒绝运输和限制运输  
第九章行李  
第十章班期与时刻  
第十一章改变航程和更改客票  
第十二章退票  
第十三章飞机上的行为  
第十四章?#35805;?#26381;务  
第十五章附加服务安排  
反咬一口一尾中特
<address id="dxtp3"></address>
<cite id="dxtp3"></cite>
<progress id="dxtp3"></progress>
<var id="dxtp3"></var>
<var id="dxtp3"><del id="dxtp3"><noframes id="dxtp3">
<var id="dxtp3"></var>
<var id="dxtp3"></var>
<thead id="dxtp3"><i id="dxtp3"></i></thead>
<address id="dxtp3"><ins id="dxtp3"><span id="dxtp3"></span></ins></address>
<address id="dxtp3"></address>
<cite id="dxtp3"></cite>
<progress id="dxtp3"></progress>
<var id="dxtp3"></var>
<var id="dxtp3"><del id="dxtp3"><noframes id="dxtp3">
<var id="dxtp3"></var>
<var id="dxtp3"></var>
<thead id="dxtp3"><i id="dxtp3"></i></thead>
<address id="dxtp3"><ins id="dxtp3"><span id="dxtp3"></span></ins></address>